تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - بیوانفورماتیك و كتابداری
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
شنبه 30 تیر 1386

بیوانفورماتیك و كتابداری

شنبه 30 تیر 1386

بیوانفورماتیک و کتابداری

بیوانفورماتیک یعنی گردآوری، سازماندهی و تحلیل حجم بزرگی از داده های بیولوژیکی با استفاده از شبکه های کامپیوتری و بانکهای اطلاعاتی یا بعبارت دیگر مطالعه کاربرد کامپیوتر و تکنیکهای آماری برای مدیریت اطلاعات زیستی.از آنجا که بیوانفورماتیک با مدیریت اطلاعات سروکار دارد، سخن از نقش کتابداران و اطلاع رسانان دربیوانفورماتیک در مقالاتی مورد بررسی قرار گرفته و تأکید شده است برای ایفای نقشی مؤثر در این زمینه کتابداران و اطلاع رسانان باید دانش خود را در زمینه علوم زیستی و کامپیوتر گسترش دهن

گرفته شده از http://lismis.blogspot.com/2005/08/blog-post_11.html


جالبه نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟