تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - آشنایی با زیست شناسی سامانه ای Systems Biology
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
یکشنبه 15 تیر 1393

آشنایی با زیست شناسی سامانه ای Systems Biology

یکشنبه 15 تیر 1393

نوع مطلب :

بسمه تعالی

شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت ( اولین و معتبرترین مرجع صادر کننده گواهی های آموزشی رسمی در کشور) در نظر دارد از تاریخ 13 لغایت 15مرداد ماه 1393 دومین دوره کارگاه 3 روزه آشنایی با زیست شناسی سامانه ای (Systems Biology) را با همکاری انجمن های علمی ژنتیک، بیوتکنولوژی  و ایمنی زیستی ایران  بر گزار می نماید.

اهداف کلی:

آشنایی با مفاهیم اولیه شبکه‌های زیستیو کاربردهای آن­هاهمراه با کار عملی با نرم­افزارهای مربوطه

اهداف اختصاصی:

انتظار می­رود شرکت کنندگان در کارگاه، با انواع شبکه­های زیستی از جمله شبکه­های اندرکنش پروتئینی، تنظیم بیان ژن و متابولیکی و همچنین با مفاهیم هستی­شناسی ژنی و آنالیز غنی­سازی ژنی آشنا شده و در مورد نحوه استخراج و تجزیه و تحلیل مقدماتی آنها مهارت بیابند.

سرفصلهای کارگاه:

1) مفاهیم اولیه و مقدمات زیست شناسی سامانه ای (Systems Biology)

2) نظریه گراف مقدماتی (Graph Theory)

3) معرفی انواع شبکه­های تصادفی (Random Networks)

4) معرفی انواع شبکه­های زیستی (Biological Networks) و کار عملی با نرم­افزارهای مربوطه

الف) شبکه­های اندرکنش پروتئینی (Protein-protein Interaction Networks)

ب) شبکه­های متابولیکی (Metabolic Networks)

ج) شبکه­های تنظیم بیان ژن (Gene Regulatory Networks)

5) معرفی روش­های آنالیز عملکرد  پروتئین/ژن و کار عملی با نرم­افزارهای مربوطه

الف) هستی شناسی ژنی (Gene Ontology)

ب) آنالیز غنی سازی ژنی (Gene Enrichment Analysis)
زمان برگزاری:
15-13 مرداد 1393

محل برگزاری:
انستیتو پاستور ایران _ بخش بیوتکنولوژی

تلفن ثبت نام:
66954324_021

 

آدرس سایت و ایمیل شبکه:

http://www.irmolmednet.ir

 

molmednet@yahoo.com

 

 " این کارگاه دارای تائیدیه و گواهی های معتبر از وزارت بهداشت ، انستیتو پاستور ایران و پژوهشگاه دانش های بنیادی می باشد. "