تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - بیوانفورماتیك شیمی اینفورماتیك و سیستم بیولوژی
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
چهارشنبه 4 مهر 1386

بیوانفورماتیك شیمی اینفورماتیك و سیستم بیولوژی

چهارشنبه 4 مهر 1386


با سلام دوستان گرامی مطالب جدیدی در رابطه با سیستم بیولوژی شیمی اینفورماتیك وكاربردهای بیوانفورماتیك در سایت پرتال بیوانفورماتیك ایرانیان قرار دادم خلاصه ای از مطالب را در اینجا نیز ذكر میكنم
مطالب را به صورت كامل از اینجا بخوانید

كاربردهای بیوانفورماتیك
بیولوژی مولكولی و علم ژنتیك مسایلی در پیش دارند كه بیوانفورماتیك میتواند با به كار بردن این اطلاعات كامپیوتری شده به حل آنها كمك نماید حجم فوقالعاده زیاد دادهها جهت نگه داری و مقایسه های گاها میلیونی ركوردها بسیار مشكل است و گاهی غیر ممكن است یكی از كاربردهای بیوانفورماتیك تحلیل این دادهها جهت پی بردن به معمای تكامل هستی است حل این معما در ملیاردها نوكلئوتید درون ژنوم موجودات زنده نهفته است
مشهورترین كاربرد بیوانفورماتیك در تحلیل توالی هاست توالی های... ادامه مطلب را اینجا بخوانید

شیمی اینفورماتیک

علم استفاده از کامپیوتر و تکنیک های علمی و به کار گیری آن در رشته شیمی است

 این تکنیک های کامپیوتری توسط کارخانه های تولید دارو در کشف دارو برای بیماری های مختلف

.به کار گرفته میشود

این رشته یک رشته بسیار جدید هست که در دهه 1990 معرفی شده و هنوز یک توافق کامل بر روی این

رشته وجود ندارد، با این حال خیلی از تکنیک هائ که امروزه در این رشته استفاده میشود نتیجه

.تحقیقات متمادی و مداوم علمی، آزمایشگاهی و صنعتی میباشد

یکی از مشخصات این رشته این است که تمامی تکنیک ها باید بر روی تعداد زیادی مولکول انجام

.شود تا نتیجه دلخواه به دست آید

با تأکید بر این موضوع که این روشها باید با روشهای کامپیوتری بر روی ساختار شیمیائ دو و ....

ادامه مطلب را از اینجا بخوانید

سیستم بیولوژی

ریشه اصطلاح سیستم بیولوژی بر می گردد به مدل سازی های کمی که در مورد کنتیک آنزیم ها بین سال های 1900 تا 1970 تکامل پیدا کرد. با این حال از این واژه به طور همزمان در مطالعات نوروفیزیولوژی، تئوری کنترل یا سایبرنتیک استفاده می شد.یکی از نظریه پرداز هایی که به عنوان مرجع تولید این واژه به شمار می رود پروفسور Ludwig.von Bertalanffy است که نظریه عمومی تئوری سیستم ها را ..... ادامه مطلب را از اینجا بخوانید


با نظرات سازنده خودتان لطفا من را راهنمایی كنید