تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - کارگاه الکترونیکی بیوانفورماتیک
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
شنبه 4 آبان 1387

کارگاه الکترونیکی بیوانفورماتیک

شنبه 4 آبان 1387

  کارگاه  الکترونیکی بیوانفورماتیک

استفاده از داده های پروژه های ژنوم در زیست فناوری

 

مجری کارگاه     دکتر محمد علی ملبوبی

 

•    مدرسان کارگاه امیر فیضی :و تهمینه لهراسبی

•    زمان برگزاریآذر ماه  1387
•    مهلت ثبت نام 25 : آبان 1387

عناوین دروس

·  جلسه اول: معرفی پایگاههای اطلاعاتی اولیه و ابزارهای جستجو در آنها

·  جلسه دوم: همردیفی توالی ها و انواع جستجوی BLAST

·  جلسه سوم: معرفی پایگاههای اطلاعاتی ثانویه و ابزارهای جستجو در آنها

·  جلسه چهارم:معرفی پروژههای ژنوم و راههای دسترسی به اطلاعات آنها  

·  جلسه پنجم: ترانسكریپتومیكس     

·  جلسه ششم: پروتئومیكس

·  جلسه هفتم: متابولمیكس  و سیستم بیولوژی   

به شرکت کنندگان در صورت موفقیت، گواهی معتبر اتمام دوره نظری کارگاه اعطا خواهد شد و از 10 نفر از افرادی که بالاترین امتیاز را در بخش نظری کسب نمایند، برای حضور در دوره عملی کارگاه به صورت رایگان دعوت به عمل خواهد آمد. متعاقباً گواهی شرکت در دوره عملی کارگاه نیز به صورت جداگانه به این افراد تعلق خواهد گرفت.
محل برگزاری دوره عملی کارگاه: اتوبان تهران _ کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری

 

اطلاعات بیشتر را در لینک زیر ببینید

http://www.edu.iribs.org