تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - معرفی كتابهای بیوانفورماتیكی
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
شنبه 30 تیر 1386

معرفی كتابهای بیوانفورماتیكی

شنبه 30 تیر 1386

با سلام
امروز چند کتاب مفید و مرجع در زمینه بیو انفورماتیک براتون قرار دادم
میتوانید با کلیک روی هر کدام وارد فروشگا
ه   اینترنتی amazon   شده و اطلاعات کاملی در مورد هر کتاب به دست آورید خوشبختانه تعدادی از این کتابها در کتابفروشی های معتبر البته در تهران یافت میشوند.
Bioinformatics for Dummies

Bioinformatics for Dummies


Jean Claverie, Cedric Notredame


Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins

Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins

.Andreas D. Baxevanis, B. F. Ouellette, Ouellette B. F. Francis

Instant Notes in Bioinformatics

Instant Notes in Bioinformatics

D. R. Westhead, Richard M. Twyman, J. H. Parish

Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis, Vol. 5

Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis, Vol. 5

David W. Mount, David Mount

Developing Bioinformatics Computer Skills

Developing Bioinformatics Computer Skills

Cynthia Gibas, Per Jambeck, Lorrie LeJeune (Editor)

Discovering Genomics, Proteomics, and Bioinformatics

Discovering Genomics, Proteomics, and Bioinformatics

A. Malcolm Campbell, Laurie J. Heyer

Structural Bioinformatics

Structural Bioinformatics

Philip E. Bourne (Editor), Helge Weissig

Beginning Perl for Bioinformatics

Beginning Perl for Bioinformatics

James Tisdall

Mastering Perl for Bioinformatics

Mastering Perl for Bioinformatics

James D. Tisdall