تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - همایش دانشجویی کشوری بیوانفورماتیک دانشگاه شیراز
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
چهارشنبه 16 بهمن 1387

همایش دانشجویی کشوری بیوانفورماتیک دانشگاه شیراز

چهارشنبه 16 بهمن 1387

همایش دانشجویی کشوری بیوانفورماتیک دانشگاه شیراز
هشتم و نهم اسفندماه 1387 ، دانشکده علوم دانشگاه شیراز

همایش و کارگاه کشوری بیوانفورماتیک با تلاش تشکل بیوتکنولوژی بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز در هشتم و نهم اسفند ماه ۱۳۸۷ در دانشگاه شیراز برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر در سایت همایش

  http://www.ssabs.com