تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - ششمین كنگره ملی بیوتكنولوژی جمهوری اسلامی ایران
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
سه شنبه 11 فروردین 1388

ششمین كنگره ملی بیوتكنولوژی جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه 11 فروردین 1388

اولین فراخوان

ششمین كنگره ملی بیوتكنولوژی جمهوری اسلامی ایران

دهه آخر مرداد ماه 1388

با استعانت از خداوند متعال در راستای اهداف چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهت توسعه علم و فناوری در سراسر سرزمین ایران، ششمین كنگره ملی بیوتكنولوژی توسط انجمن بیوتكنولوژی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه سیستان و بلوچستان در مجتمع این دانشگاه شهر زاهدان با اهداف زمینه های تخصصی زیر در دهه آخر مرداد ماه 1388 برگزار می گردد.

حوزه های تخصصی:

·             بیوتكنولوژی پزشكی

·             بیوتكنولوژی كشاورزی

·             بیوتكنولوژی صنایع غذایی و دارویی

·             بیوتكنولوژی منابع طبیعی و محیط زیست

·             بیوانفورماتیك و زیست سامانه ها

·             بیوتكنولوژی صنعت و معدن

·             بیوتكنولوژی دام و آبزیان

·             بیونانوتكنولوژی

·             ایمنی زیستی و اخلاق زیستی در بیوتكنولوژی

·             تولید و تجاری سازی محصولات بیوتكنولوژی


فرم ثبت نام اولیه را از اینجا دانلود کنید

http://www.iribs.org/Documents_File/farakhane_1-2.doc