تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - ده تا از مهمترین دیتا بانکهای بیوانفورماتیکی
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
جمعه 4 تیر 1389

ده تا از مهمترین دیتا بانکهای بیوانفورماتیکی

جمعه 4 تیر 1389

Ten Important Bioinformatics Databases

GenBank www.ncbi.nlm.nih.gov nucleotide sequences

Ensembl www.ensembl.org human/mouse genome (and others)

PubMed www.ncbi.nlm.nih.gov literature references

NR www.ncbi.nlm.nih.gov protein sequences

SWISS-PROT www.expasy.ch protein sequences

InterPro www.ebi.ac.uk protein domains

OMIM www.ncbi.nlm.nih.gov genetic diseases

Enzymes www.chem.qmul.ac.uk enzymes

PDB www.rcsb.org/pdb/ protein structures

KEGG www.genome.ad.jp metabolic pathways

در این بانکهای جستجو کنید به دو دلیل

به اطلاعات خود افزوده میکنید

دوم این که هر کاری که در این بانکهای انجام دهید باعث خراب کاری نمیشود!

اطلاعات بیشتر اگر میخواهید از کتابهای الکترونیکی این صفحه استفاده کنید

http://www.ibp.ir/FreeE-Book.htm