تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - کارگاههای آموزشی میکروبیولوژی مولکولی
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
سه شنبه 20 دی 1390

کارگاههای آموزشی میکروبیولوژی مولکولی

سه شنبه 20 دی 1390

نوع مطلب :

logo
آدرس وبسایت کارگاهها به شرح زیر میباشد
http://www.wmm.tabrizu.ac.ir

این کارگاهها در دانشگاه تبریز در دانشکده دامپزشکی و به مدیریت دکتر زارع برگزار میشود


معرفی کارگاه ها:

تکنیک های پیشرفته این کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف علوم بیولوژی به ویژه میکروبیولوژی کاربرد بسیار زیاد دارند. گسترش توانایی اجرای آنها در جامعه علمی کشور به ویژه اعضای هیات علمی می تواند سبب افزایش کیفیت فعالیت علمی و تحقیقاتی همکاران گردد. این مجموعه برای اولین بار به این فرم ارائه می شود:

اصول و تکنیک های پیشرفته الایزا، اصول و تکنیک های پیشرفته کشت سلول، استخراج و خالص سازیDNA  و RNA، طراحی پرایمر های PCR و PCR Real-time، اصول و تکنیک های پیشرفته PCR و آنالیز پروتئین ها و ایمونوگلبولین ها (SDS-PAGE و وسترن بلات)

تسلط بر این تکنیک ها برای کسانی که در زمینه علوم بیولوژیک فعالیت دارند کاملا ضروری است.

به شرکت کنندگان در هر کارگاه به صورت مستقل، گواهی رسمی شرکت در کارگاه از طرف دانشگاه تبریز اعطا خواهد گردید.

همچنین 5 امتیاز باز آموزی برای شرکت در هر کارگاه در نظر گرفته شده است. 

  اهداف

این کارگاه های آموزشی با هدف ارتقاء هرچه بیشتر شناخت و توسعه تسلط نظری و عملی شرکت کنندگان نسبت به تکنیک های پیشرفته در زمینه میکروبیولوژی و گسترش توانایی اجرای آنها در جامعه علمی کشور به ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز برگزار می گردد. این کارگاه ها در قالب دو مجموعه که هر یک مشتمل بر یک دوره 6 روزه با برگزاری هر کارگاه در یک روز (در 4 بخش 5/1 ساعته از ساعت 8 صبح تا17:30)،در تاریخ های 6، 7، 8، 9، 10 و 11 بهمن ماه 1390 به صورت سخنرانی اساتید محترم دانشگاه همراه با پرسش و پاسخ (در کلاس یک دانشکده دامپزشکی) و عملیات آزمایشگاهی (در آزمایشگاه های بخش میکروب شناسی) برگزار می گردد. عنوان کارگاه های هر دو مجموعه به ترتیب به شرح زیر می باشد:


کارگاه شماره 1: کارگاه آموزشی اصول و تکنیک های پیشرفته الایزا

کارگاه شماره 2: کارگاه آموزشی اصول و تکنیک های پیشرفته کشت سلول

کارگاه شماره 3: کارگاه آموزشی استخراج و خالص سازیDNA  و RNA

کارگاه شماره 4: کارگاه آموزشی طراحی پرایمر های PCR و PCR Real-time

کارگاه شماره 5: کارگاه آموزشی اصول و تکنیک های پیشرفته PCR

کارگاه شماره 6: کارگاه آموزشی آنالیز پروتئین ها و ایمونوگلبولین ها (SDS-PAGE و وسترن بلات)